Met een bachelordiploma op zak gaat er een wereld voor je open. Je moet een keuze maken. Ga je werken of doorstuderen? Steeds meer Nederlandse studenten kiezen ervoor om na hun bachelor een master te volgen. Maar waarom eigenlijk? Wij sommen de voordelen voor je op.

1. Je vergroot je carrièrekansen

Met een master verbeter jij je (internationale) carrièrekansen. Een masterstudie tilt je kennis, loopbaan, ambitie én passie naar een hoger niveau. Ook kan het een eerste stap zijn op weg naar een onderzoekscarrière. Het volgen van een master, eventueel in combinatie met het lopen van één of meerdere stages, stoomt jou klaar voor jouw toekomst. Het helpt je succesvol te zijn in het beroepsleven of het wetenschappelijk onderzoek.

Medisch Psycholoog Aimée Burggraaff (28) volgde de Master Medische Psychologie: “Binnen de psychologie bestaat een groot contrast tussen de kennis waarmee studenten afstuderen en de eisen die het werkveld aan (basis)psychologen stelt. In deze branche zijn nauwelijks startersfuncties beschikbaar, maar enkel werkervaringsplekken zonder vergoeding. Mijn master bezorgde mij, ten opzichte van mijn concurrentie, extra kennis en kunde. Daarmee ben ik de rest een stapje voor.”

2. Je specialiseert jezelf

Een master biedt jou academische verdieping én specialisatie binnen een bepaald vakgebied. Zo kun jij straks niet alleen als een breed onderlegd professional, maar ook als een specialist in een gebied naar jouw keuze aan de slag. Deze specifieke kennis wordt beloond met een extra titel, bijvoorbeeld MA, MSc of MBA.

3. Je kunt een carrièreswitch maken

Naast specialisatie kun je er natuurlijk ook voor kiezen om jouw kennis en vaardigheden te verbeden. Misschien koos je drie jaar geleden wel voor een vakgebied waar je nu wat minder enthousiast over bent. Dan is het heel goed mogelijk om nu een master te kiezen die afwijkt van jouw bachelor. Zo kun jij je master gebruiken om jezelf een nieuw vakgebied eigen te maken.

4. Je doet praktijkervaring op

Bij een master doe je, tijdens een stage of groepsopdrachten, gespecialiseerde praktijkervaring op.

Diederik Koster (26) werkt in Londen bij een vermogensbeheerder. Hij volgde de Master Economics and International Finance: “Tijdens mijn master werkte ik onder meer met studenten uit verschillende landen aan groepsopdrachten. Ik leerde opereren in internationaal teamverband en ervoer tevens de toegevoegde waarde van diversiteit in gedachte en achtergrond.”

5. Je verdient meer

Al deze extra kennis en kunde vanuit jouw masterstudie zorgt ervoor dat jouw startsalaris vaak hoger ligt. Dus ook vanuit een financieel oogpunt is het behalen van je masterdiploma erg aantrekkelijk.


Is een master iets voor jou?

Beantwoord jij de volgende vragen met ‘ja’, dan is het volgen van een master iets voor jou!

  • Mis je een stukje verdieping in je huidige opleiding?
  • Heb je het idee dat je nog niet genoeg kennis in huis hebt om fulltime aan de slag te gaan?
  • Vergroot het behalen van een master in jouw vakgebied de kansen op het krijgen van een goede baan?
  • Heb je een ander soort carrière voor ogen dan die waarvoor je nu leert?
  • Ga je graag voor een flink startsalaris?

Facts & figures

  • Nederland telt ongeveer 2000 verschillende masters.
  • In het studiejaar 2017/2018 startten er in Nederland 43.680 studenten met een wo-masteropleiding.
  • De meeste studenten startten in 2017/2018 een master in de gebieden ‘Gedrag en Maatschappij’ (8938 studenten), ‘Economie’ (8581 studenten) en ‘Techniek’ (5522 studenten).
  • Zowel de doorstroom van bachelorstudenten als de instroom van internationale studenten en studenten met een hbo-vooropleiding, nam toe ten opzichte van voorgaande jaren.
  • Ook het aantal studenten dat een master volgt aan een andere universiteit dan die waar hij zijn bachelor afrondde, neemt toe.

 

Bron: Vereniging van universiteiten (VSNU)