Duik vanaf februari of september 2019 in de dynamische wereld van delta’s via de nieuwe master ‘River Delta Development’. Een praktische master gericht op het ontwikkelen van delta’s waarbij je als student gebruik maakt van de hoogstaande expertise van Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences. Na afronding heb je een Master of Science op zak, kun je een bepalende rol hebben binnen de ontwikkelingen van deltagebieden en staan werkgevers om jouw kennis te springen.

Waarom deze master?

Wil je leren hoe je rivierdelta’s en hun steden en kustgebieden kunt beschermen en ontwikkelen? Dan is deze master iets voor jou. Deltagebieden zoals de Zuidwestelijke delta in Nederland, maar ook de Mississippidelta, Mekongdelta of de Nijldelta, zijn vaak dichtbevolkte gebieden die van nature kwetsbaar zijn voor overstromingen. Tel daar de urbanisatie, de zeespiegelstijging en klimaatveranderingen bij op en je begrijpt dat er steeds weer nieuwe (technologische) maatregelen nodig zijn om delta’s veilig en leefbaar te houden. De uitdaging is om de kwetsbaarheid van rivierdelta’s te verlagen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling te vergroten. In deze master ga je daarmee aan de slag.

De master

River Delta Development is een praktische master, waarbij je na een korte introductieperiode aan de slag gaat in je toekomstige vakgebied. Vier dagen per week ben je bezig met praktijkvraagstukken, een dag in de week krijg je coaching of volg je workshops bij een van de drie hogescholen. De master duurt anderhalf jaar en levert je een Master of Science-titel op. Je bent toelaatbaar met diverse bachelors, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement en waterbeheer, civiele techniek, aqua technologie of planologie. Je studeert in het Engels, samen met studenten uit andere landen. Zij brengen elk hun eigen achtergrond mee, waardoor je vanuit verschillende culturele aspecten naar deltatechnologische oplossingen leert kijken.

Expertise

De master is ontwikkeld door drie hogescholen die elk hun eigen specialisme kennen op het gebied van deltatechnologie. Zo zit Van Hall Larenstein in het oosten van het land, waar de rivieren splitsen. Hogeschool Rotterdam is expert op het gebied van water in steden. HZ University of Applied Sciences bevindt zich aan de kust in Zeeland bij de beroemde Deltawerken en is specialist op het gebied van kustverdediging. Bij elke hogeschool ben je een half jaar actief. Op die manier benader je elke keer een ander aspect van de delta. Meer informatie? Bekijk dan www.hz.nl/rdd.