Als vwo-scholier twijfelde Rens Raemakers tussen een studie Bestuurskunde, Politicologie en Nederlands Recht. Omdat hij ook geïnteresseerd was in economie, sociologie en politicologie, koos hij voor de bachelor Bestuurskunde en daarna een master Nederlands Recht. Nu is hij het jongste lid van de Tweede Kamer. Een eretitel, maar Rens moet er wel voor knokken. “In het begin namen collega’s me minder serieus omdat ik pas 25 ben.”

In welke opzichten lijken Bestuurskunde en Nederlands Recht op elkaar, en in welk opzicht verschillen ze?

“Tijdens mijn bachelor Bestuurskunde ontdekte ik dat je voor vakken als Staats- en Bestuursrecht helemaal geen wetteksten uit je hoofd hoefde te leren, zoals ik altijd dacht. Het ging juist om de interpretatie! Daarom ben ik een master Nederlands Recht gaan doen. Ik vind Nederlands Recht concreter dan Bestuurskunde, want je denkt via een beredeneerd systeem. Bestuurskunde is wat zweverig. Daar werk je wel meer samen, en meer in het veld. Je schrijf- en spreekvaardigheid wordt getraind, terwijl Nederlands Recht om de harde feiten draait. Voor beide studies ben je met actuele kwesties bezig, dus je moet een goed gevoel hebben voor wat er speelt in de samenleving.”

Op 23 maart 2017 werd je geïnstalleerd als jongste Tweede Kamerlid. Heeft je leeftijd voor- of nadelen voor je functie?

“Het voordeel is dat die ‘eretitel’ veel exposure in de media oplevert. Ik word vaak benaderd voor interviews en sta symbool voor de groep ‘jongeren’, met wie ik ook makkelijker persoonlijk contact heb. Ik zit zelf ook de hele dag op Snapchat en Instagram en weet hoe jongeren denken. Ik probeer ze de politiek op een laagdrempelige manier uit te leggen. Het nadeel is dat collega’s je soms minder serieus nemen: ‘Die is pas 25, die moet nog veel leren’. Je moet jezelf steeds opnieuw bewijzen. Overigens willen een pak en een das ook wel eens helpen om serieuzer genomen te worden…”

Heb je nog dromen of ambities op politiek gebied?

“Mijn droom was altijd om in de Tweede Kamer te komen, dus die is al uitgekomen. Ik vind de volksvertegenwoordiging de mooiste baan, omdat ik de ambitie heb om zaken te verbeteren. Nederlandse jongeren worden bijvoorbeeld al jarenlang onderbetaald in vergelijk met buurlanden, en ze krijgen nauwelijks een vast contract. Dus ook geen hypotheek! Ook vind ik dat jongeren soms teveel betutteld worden door de overheid. Tegelijkertijd zijn er jongeren die extra hulp hard nodig hebben, maar dat niet op tijd krijgen. En wist je dat er in Nederland jaarlijks 380.000 kinderen in armoede opgroeien? Dat moet echt beter.”

Tip van Rens: Twijfel je tussen Bestuurskunde en Rechten, vraag jezelf dan het volgende af. Ben je een echte dossiervreter? Ga Rechten studeren en wees niet bang dat je al die wetteksten uit je hoofd moet leren. Ben jij meer van het verbinden, perspectieven combineren en direct aan de slag gaan? Ga dan Bestuurskunde studeren, maar kies wel aan het eind van je studie een duidelijke specialisatie.

Volg Rens op social media!

Instagram: Rensindekamer
Snapchat: D66Rens