Hoewel Liberal Arts & Sciences (LAS) bekendstaat als studie voor ‘mensen die niet weten wat ze willen’, kun je dan beter niet deze opleiding volgen. Oud-student Thomas Westendorp: “Als je geen keuzes kunt maken, ga je het lastig krijgen.”

Koos je bewust voor een interdisciplinaire studie en zo ja, waarom?

“Ja! Toen ik er voor het eerst over las, wist ik dat dit ‘de studie’ zou zijn. Ik heb altijd al een brede interesse gehad en wilde me niet laten beperken door de grenzen van één vakgebied. Het sprak me aan dat je bij deze studie leert om inzichten uit verschillende disciplines te combineren. LAS heeft de naam een studie te zijn voor mensen die niet weten wat ze willen, maar dat zijn juist de mensen die als eerste afvallen. Je moet heel goed weten wat je wil, anders ga je het lastig krijgen.”

Wat zijn de voor- en nadelen van een interdisciplinaire studie?

“Het grootste voordeel vind ik de vaardigheden die je opdoet. Door over de grenzen van disciplines te kijken kom je tot veel rijkere antwoorden op ingewikkelde problemen. De keuzeruimte is ook een groot voordeel. Omdat ik zelf bepaalde welke vakken ik gelijktijdig volgde, kon ik de studielast beter verdelen. Een nadeel kan zijn dat je soms eenzaam bent. Je schuift bij verschillende studies en jaarlagen aan, waar je soms niemand kent. Dat is lastig met bijvoorbeeld groepsopdrachten.”

Biedt een interdisciplinaire studie een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt?

“In de bachelor LAS leer je niet direct de vaardigheden voor een bepaald beroep. Die deed ik op tijdens mijn master Jeugdstudies. Dat is niet erg, want je moet een interdisciplinaire bachelor niet volgen omdat het je ‘goed voorbereidt op de arbeidsmarkt’. Wel doe je academische vaardigheden op die je tijdens je master gebruikt ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Ik vind dat een interdisciplinaire studie meer academische vaardigheden biedt dan een reguliere bachelor. Studenten met een interdisciplinaire achtergrond zijn vaak kritischer en komen sneller tot de kern van een probleem.”