In Hoofdstuk 1, getiteld ‘Algemene begrippen’, van mijn boek staat hierover

het volgende:

 

Doelstellingen zijn operationeel indien:

 

1        Duidelijk (ook en vooral meetbaar)

2        Haalbaar                          kunnen

3        Aanvaardbaar                  willen

 

Men spreekt ook wel over SMART-doelstellingen:

  • Specifiek ad 1   Duidelijk, concreet, aanwijsbaar
  • Meetbaar ad 1   Kwantitatief; zo niet, dan niet duidelijk
  • Acceptabel ad 3
  • Realistisch ad 2
  • Tijdgebonden ad 1   Zo niet, dan niet meetbaar

 

Management proces (cycle of planning and control) ofwel bestuurscyclus:

1     Doelstelling, vaststellen van het doel

2     Alternatieve wegen naar het doel, beleid ontwikkelen

3     Besluitvorming over te voeren beleid, keuze van dé weg naar hét doel

4     Planning, plaatsen van ‘kilometerpaaltjes’ op de weg: LTP, MTP, KTP

5     Organiseren,          het verdelen van de taken

                                      (verantwoordelijkheden/bevoegdheden)

                                      groeperen van mensen en middelen

                                      het leggen van de onderlinge relaties

       Het organisatieschema, de structuur; de organisatie op zondag.

6     Communiceren, vanaf maandag in actie

Vaktaal, het ‘jargon’, de cultuur, als bindmiddel.

7     Motiveren, aan de gang houden, de vaart erin houden

8     Evalueren, effectief en/of efficiënt?

Periodiek nagaan of alles nog klopt en zo nodig bijstellen.

 

Conform plan? En op langere termijn conform doelstelling?

 

Vanaf 8 terugkoppeling op 4 (planning)  BEHEREN

Vanaf 8 terugkoppeling op 1 (nieuwe doelen stellen)  INNOVEREN

 

Motivatieprobleem? Meestal een symptoom!

Vaak heeft het niks met motivatie te maken, maar …..

  • slechte communicatie?
  • gevolg van onduidelijke organisatie?
  • rammelende planning?
  • tegenstrijdige doelstellingen?

 

Uit Hoofdstuk 1 van mijn boek is dit letterlijk overgenomen. ‘Algemene begrippen’, een inleiding in allerlei dingen. Vanaf Hoofdstuk 2 gaat het steeds om essentiële onderwerpen.

Het boek is te bestellen via:

Bedrijfseconomie VI_Period Profit Measurement quickly and easily