Binnen deze studierichting gaat het over het algemeen over alles wat ‘groen’ is en met het aardse leven en de natuur te maken heeft. Een ding is anno 2016-2017 wel duidelijk het draait om duurzaamheid. Het is daarom belangrijk om allereerst toe te lichten wat duurzaamheid eigenlijk is want op basis daarvan kun jij beoordelen hoe je de aarde en het milieu op verschillende manieren kunt bestuderen en bekijken.

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandacht voor het milieu en het klimaat, hergebruik van grondstoffen, de voedselproblematiek; Het is een greep uit de antwoorden op de vraag ‘wat is duurzaamheid?’

Nederland loopt achter

Het gaat heel goed in Nederland, maar er zijn nog wel wat puntjes die voor verbetering vatbaar zijn. Vooral als het gaat om duurzame energie loopt Nederland achter in Europa. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport ‘Sustainable Development Goals: een eerste beeld voor Nederland’. Vorig jaar stelden de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vast. Die gelden wereldwijd als belangrijkste thema’s voor beleid voor de komende 15 jaar.Het gaat onder meer om het streven naar welvaart en een gelijke verdeling daarvan, het tegengaan van klimaatverandering, het stimuleren van duurzame energie en het bevorderen van de rechtsstaat en veiligheid. We lopen vooral op het gebied van duurzame energie en uitstoot van broeikasgassen achter in Europa. Als het gaat om het gebruik van hernieuwbare energie zijn er slechts twee Europese Unielanden die in 2015 nóg minder gebruikten dan wij (5,9 procent van ons totale energiegebruik). En als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen per inwoner, zijn er slechts drie andere lidstaten die meer uitstootten dan wij.

Definitie

Volgens de Verenigde Naties is duurzame ontwikkeling de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat is nogal wat. Het gaat daarbij om meer dan alleen de zorg om het milieu. Een ontwikkeling is duurzaam als ook rekening wordt gehouden met economische, menselijke en sociale aspecten. Want niet alleen natuurlijke bronnen zijn schaars, ook een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken, maatschappelijk vertrouwen, machines en infrastructuur zijn niet onbeperkt aanwezig.

Diversiteit aan studies

Ben je letterlijk geïnteresseerd in de aarde; of dat nou gaat over het fysieke oppervlak van de wereldbol, de inrichting van de ruimte om ons heen of over de diverse levensvormen, dan zijn de volgende studies misschien wel wat voor jou:

 • Aardwetenschappen
 • Biologie
 • Milieukunde
 • Landbouw
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Sociale Geografie
 • Planologie
 • Voeding
 • Diëtetiek
 • Farmakunde
 • Laboratoriumonderzoek

Bronnen: platformduurzaamheid.net
AllesDuurzaam.nl, CBS.nl, RTLZ