Als leerkracht ben je met veel meer bezig dan je leerlingen uitleggen wat de twaalf provincies van Nederland zijn of wat de stelling van Pythagoras is. Je speelt een belangrijke rol in de vorming van je leerlingen. Of je nu lesgeeft op een basisschool of in het voorgezet onderwijs: je bereidt je leerlingen voor op de toekomst.

 

Als je liever niet voor de klas staat

De studies binnen het domein Onderwijs & Opvoeding leiden je niet alleen maar op tot een leven voor de klas. Kies je bijvoorbeeld voor pedagogiek, dan hou je je bezig met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen – en alles wat daarbij mis kan gaan. Je kunt je als onderwijskundige ook bezighouden met het leren zelf: hoe leert een kind eigenlijk? En hoe kun je onderwijsmethoden daarop aanpassen?

Dreigend lerarentekort in het basisonderwijs: doe er je voordeel mee

In het basisonderwijs is het de laatste jaren vooral voor jonge leraren lastig geweest een baan te vinden. Maar dat staat op het punt te veranderen. De PO-raad, de koepelorganisatie van het basisonderwijs, vreest dat er binnen nu en tien jaar een nijpend tekort aan basisschoolleraren zal ontstaan: dan zullen namelijk veel babyboomers, die nu nog voor de klas staan, met pensioen gaan. (Bron: Trouw)