Het Liberal Arts Tussenjaar bij de Vrije Hogeschool is er om jezelf te leren kennen. Want er wordt vaak ver­wacht dat je een keuze maakt op het gebied van je studie of beroep, maar hoe kan dat als je jezelf nog niet kent? Dit tussenjaar is er voor creatieve, jonge mensen met tijdseigen vragen die gericht zijn op het ontwikkelen van verantwoord leiderschap.

Bij het maken van een studiekeuze is het van belang dat je een aantal dingen weet: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Tijdens het Liberal Arts Tussenjaar kom je gaandeweg tot een antwoord op deze vragen. Daartoe volg je gedurende het jaar verschillende modules en je gaat een maand op reis. Alles is gericht op het loslaten van oude gewoon­tes (Deconditioneren), het nieuw ontwerpen vanuit een autonoom beginsel (Liberal Thinking) en het ondernemend staan in je eigen le­ven (Dwarslopen).

Onderzoek – deconditioneren

Deconditioneren is van essentieel belang. We trainen het vermogen om de wereld te bevragen met een open geest, jezelf te verwarren en te experimenteren. Hierbij werk je op onze locatie in Zeist met in­spirerende wetenschappers in labs aan vakken die je op de middel­bare school nog nooit hebt gehad. Bijvoorbeeld social sculpture, ge­nderstudies en psychologie. Maar je kijkt ook naar jouw biografie. Alles om los te komen van oude gewoontes.

Ateliers – liberal thinking

Tijdens de ateliers werk je met kun­stenaars. Denk aan beeldend kunste­naars, filmmakers, dansers, theater­makers en musici. Iedere zes weken kies je een nieuw atelier. Dankzij deze ateliers onderga je een creatief ontwikkelingsproces dat een inlei­ding geeft in Liberal thinking.

Ondernemen – dwarslopen

Binnen het Dwarslopersplatform werk je samen met actieve veran­deraars, kunstenaars, omdenkers, friskijkers en creatieven naar een samenleving die verbonden, duur­zaam en mooi is. In het Dwarslo­persplatform ontwikkel je creatief ondernemerschap. Je werkt samen naar een concreet project, waarin onze bijdrage aan een mooie en duurzame wereld getoond en ge­deeld wordt en vorm krijgt.

Hoe werkt het?

Het Liberal Arts Tussenjaar heeft al bijna 50 jaar ervaring met studenten die niet meteen een studiekeuze willen maken. Zelfontwikkeling is de maatstaf waaraan je het succes van je leven meet. Ieder jaar volgenz o’n 50 studenten het tussenjaar. Wat bindt, is het gevoel dat je bij een nieuwe generatie jongeren hoort die positief en productief leven en die tegenslagen overwinnen. Als je je aanmeldt voor het Liberal Arts Tussenjaar, vindt er een intakegesprek met een van de coaches plaats. Iedere student heeft gedurende het jaar een eigen coach die je helpt bij alles wat je gedurende dit jaar meemaakt en aangaat.

Gerrie Strik

Directeur Vrije Hogeschool

2e Dorpsstraat 56, 3701 AB Zeist

Meer informatie? Check:

www.vrijehogeschool.nl/tussenjaar