Wat houdt dit voor jou in?

Fixusopleidingen zijn studies met een beperkt aantal plaatsen zoals Geneeskunde, Journalistiek of Mondzorgkunde. Om toegelaten te worden tot zo’n opleiding moet je deelnemen aan een selectieprocedure. En belangrijker nog; je moet je uiterlijk 15 januari aanmelden.

Instellingen bepalen of er een beperkt aantal studenten toegelaten kan worden tot een opleiding (dit noemen we numerus fixus). Dit doen zij bijv. omdat de arbeidsmarkt beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn etc. Voorheen was er een centrale loting die door DUO werd gedaan. Vanaf het schooljaar ’17 – ’18 wordt de selectie door de instelling zelf gedaan. Bij selectie wordt niet alleen gekeken naar de gemiddelde cijfers. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn.

Aanmelden voor maximaal twee fixusopleidingen

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. Maar let op: voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Studenten mogen zich dus niet voor twee geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en bijvoorbeeld mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus.

Aanmelddeadline uiterlijk 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk 15 januari via Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus. Zijn er inderdaad meer aanmeldingen voor een opleiding dan plaatsen? Dan vindt de selectie plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat krijgt rangnummer 1 en komt bovenaan de ranglijst.

Uitslag bekend op 15 april

Op 15 april krijgen de studenten die hebben meegedaan aan een selectie via Studielink hun rangnummer te horen en, indien dit rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, ook een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats binnen twee weken nadat je het bericht hebt ontvangen accepteren via Studielink. Anders komt de plaats te vervallen.

En de aanmelddatum 1 mei dan? De 1-mei aanmelddeadline geldt niet voor studenten die zich uiterlijk 15 januari hebben aangemeld voor een fixusopleiding. Wél voor studenten die zich voor het eerst gaan aanmelden. Studiekeuze123 verzorgt namens de onderwijsinstellingen en Studielink de voorlichting over de nieuwe selectieprocedure. Alle informatie hierover vind je op www.studiekeuze123.nl/selectie