Met ruim 690.000 studenten, 4.500 promoties, 86.000 publicaties per jaar dragen studenten behoorlijk bij aan de kenniseconomie van Nederland. Hogeropgeleiden spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de maatschappij. Een doelgroep om serieus te nemen dus. Op deze pagina dan ook een overzicht van het wel en wee van studerend Nederland.

Op kamers

Studenten gaan steeds minder op kamers wonen. Het aantal achttienjarigen dat naar een andere gemeente verhuisde, lag tussen juli en oktober 2015 een kwart lager dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Voor de hele groep tussen 17 en 22 jaar was het 15 procent minder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De dienst heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak, maar de daling valt precies samen met de invoering van het nieuwe leenstelsel, zegt Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS en hoogleraar Sociale Demografie aan de Universiteit van Amsterdam.
Bron: NU.nl

Voorbereiding

Veel opleidingen doen er nog niet veel aan studenten goed inzicht te geven in het lespakket. Maar aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht wordt door middel van dagprogramma’s met colleges, zelfstudie en een proeftoets gekeken of de student de juiste keuze heeft gemaakt. Hiermee voldoen deze universiteiten aan de wettelijk verplichte matching. Aan de Universiteit Utrecht is sinds de introductie van het test-studeren het aantal uitvallers in het eerste jaar gedaald van 31 naar 23 procent.
Bron: NRC.nl

Stoppen

Studenten oriënteren zich beter nu ze zich al vóór 1 mei moeten inschrijven. Het aantal uitvallers in het eerste studiejaar daalde volgens Researchned in het vorige studiejaar met een derde. Bij de universiteit valt bijna een kwart in het eerste jaar uit, bij de hogeschool is dat nog meer dan een derde.

Hi_Fotolia_100158559_Subscription_Monthly_M

Ondernemerschap

Ondernemerschapsonderwijs groeit. Alle universiteiten bieden programma’s aan. Die variëren van hele BA- of MA-programma’s tot cursussen of minors binnen bestaande opleidingen. Bij het vormgeven van onderwijs in ondernemerschap worden in steeds meer steden allianties gevormd tussen universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen, om de hele (beroeps)kolom te kunnen bedienen. De overheid stimuleert deze trend met de subsidieregeling Onderwijs en Ondernemerschap.
Bron: VSNU

Eervol afstuderen

Het percentage cum laude afgestudeerden ligt bij masteropleidingen twee keer zo hoog als bij de bachelors. Zo’n 12% van de master-studenten studeert cum laude af. In het doctoraal-systeem haalt gemiddeld zo’n 5% een cum-laude-aantekening. Bij bachelorstudenten is cum laude afstuderen ongeveer dubbel zo speciaal want slechts 6% van de bachelordiploma’s krijgt het predicaat cum laude. Jaarlijks worden er wel steeds meer cum laudes toegekend. De voorwaarden voor het halen van cum laude verschillen overigens per opleiding en zijn bovendien niet altijd makkelijk vindbaar. Heb je die ambitie, vraag het dan goed na bij je onderwijsinstelling.
Bron: utnieuws.nl