Studiefinanciering: hoe zit dat nou?

Je hebt het waarschijnlijk wel gehoord (of gevoeld in je portemonnee), maar de regels rondom de studiefinanciering zijn veranderd. Vanaf september 2015 is de studiefinanciering een lening in plaats van een gift. Voor het mbo en hbo/universiteit gelden verschillende regels en voorwaarden. Verwarrend? Zeker! Daarom hieronder een uitleg per opleidingsniveau.

Mbo

Voor het mbo geldt dat je pas vanaf je 18e aanspraak kan maken op een lening voor studiefinanciering. Het studentenreisproduct kun je wel al aanvragen voordat je 18 jaar bent. Binnen het mbo bestaan de volgende onderdelen voor studiefinanciering:

 • Basisbeurs
  De basisbeurs is afhankelijk van of je thuis- of uitwonend bent. Woont je op kamers? Dan is de beurs hoger dan wanneer je thuis woont. De basisbeurs op het mbo kan een gift zijn of worden:
  Voor een niveau 1 of niveau 2 opleiding geldt dat de basisbeurs altijd een gift is.
  Voor een mbo 3 of 4 opleiding geldt dat de basisbeurs een gift wordt als je binnen 10 jaar een diploma op minimaal niveau 3 niveau haalt. Behaal je je diploma niet? Dan betaal je alles terug.
 • Aanvullende beurs
  Je kunt een aanvullende beurs aanvragen als je ouders niet of te weinig verdienen om je te kunnen ondersteunen bij de opleiding. Er wordt gekeken naar het inkomen van je ouders, het aantal kinderen dat ze verzorgen en of ze zelf een studieschuld afbetalen. De aanvullende beurs kan ook een gift worden, hiervoor gelden dezelfde regels als voor de basisbeurs.
 • Lening
  Heb je extra geld nodig? Dan kun je een lening afsluiten. Je hoeft niet maximaal te lenen, de hoogte mag je zelf bepalen. De lening kan maandelijks aangepast of opgezegd worden. Na de opleiding moet het gehele bedrag met rente terugbetaald worden.
 • Studentenreisproduct
  Met het studentenreisproduct kun je gratis of met korting reizen in het openbaar vervoer. Als mbo’er kun je het reisproduct, in tegenstelling tot de andere onderdelen van de studiefinanciering, al voor je 18e aanvragen. Ook het studentenreisproduct kan een gift worden, hiervoor gelden dezelfde regels als bij de basisbeurs en aanvullende beurs voor mbo’ers.

Hbo & Universiteit

 • Aanvullende beurs
  De hoogte van de aanvullende beurs hangt, net als op het mbo, af van het inkomen van je ouders. DUO berekent of je er wel of geen recht op hebt. Op het hbo of de universiteit is de aanvullende beurs een lening. Haal je binnen 10 jaar je diploma? Dan wordt de aanvullende beurs een gift.
 • Lening
  Als student op het hbo of de universiteit kun je net als een mbo’er geld lenen. Deze lening is onderdeel van de studiefinanciering en de hoogte ervan mag je zelf bepalen. Na de opleiding moet de lening altijd terugbetaald worden met rente.
 • Studentenreisproduct
  Als je een voltijdopleiding doet aan het hbo of de universiteit kun je een studentenreisproduct aanvragen. De regels hiervoor zijn hetzelfde als voor mbo’ers: in principe is het studentenreisproduct een lening, behalve als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Dan wordt het reisproduct een gift. Je krijgt een studentenreisproduct voor de officiële duur van je opleiding en als je er langer overdoet, kun je maximaal een jaar langer een reisproduct ontvangen.
 • Collegegeldkrediet
  Als je een hbo- of universitaire opleiding doet, kun je aanspraak doen op het collegegeldkrediet. Je leent dan extra geld om het collegegeld te kunnen betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het soort collegegeld:

  • Wettelijk collegegeld:als dit het geval is kun je maandelijks 1/12 van het collegegeld lenen
  • Instellingscollegegeld: hierbij kun je meer lenen. De hoogte van de lening hangt af van de hoogte van het instellingscollegegeld. Je mag nooit meer lenen dan 5 keer het wettelijke collegegeld en het moet altijd terugbetaald worden met rente.

  Bron: Rijksoverheid + DUO