Van bruggen bouwen tot het voedselvraagstuk en van 3D-printing tot transport van de toekomst. Onze maatschappij zit vol uitdagingen die vragen om technologische oplossingen. ‘Techniek’ is dus eigenlijk geen vakgebied op zichzelf, maar je komt het tegen in allerlei vakgebieden. Dingen maken of ervoor zorgen dat dingen (beter) gemaakt kunnen worden: daar draait het bij veel techniekopleidingen om. Hierbij kun je je hoofd vaak net zo goed gebruiken als je handen.

HBO

De hogescholen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het herindelen van de techniekopleidingen. Uiteindelijk moet een keuze voor een techniekstudie daarmee makkelijker worden. Dat betekent dat ze vaak enkele kleine opleidingen samen hebben laten gaan, en daar grotere, bredere studies van hebben gemaakt. Veel basisvakken leken toch al sterk op elkaar. Het voordeel: je kunt sommige keuzes nog even uitstellen. Twijfel je tussen bouwkunde en civiele techniek? Met built environment krijg je een inleiding in allebei, en mag je later specialiseren. Denk je aan , maar wil je zoveel mogelijk opties open houden? Sommige nieuwe opleidingen engineering combineren het met elektrotechniek en technische bedrijfskunde. Ook zijn er opleidingen die sterk verwant zijn aan de technische opleidingen, bijvoorbeeld: Milieukunde en Ruimtelijke Ontwikkeling. Bron: HBOstart.nl/techniek

Zwaar en moeilijk

Technische studies hebben de reputatie zwaar te zijn. En die vlieger gaat zeker op voor een aantal studies in deze studierichting. Maar zwaar staat lang niet altijd gelijk aan goed onderwijs of een garantie op werk. Kijk dus extra kritisch naar de zware opleidingen. Als jij er veel energie en tijd in steekt, mag je gerust verlangen dat je goed onderwijs terugkrijgt. Echt technische opleidingen met veel wiskunde en natuurkunde vind je in deze studierichting. Je kunt een brede technische studie kiezen als bouwkunde of werktuigbouwkunde of juist voor een opleiding met een duidelijker profiel als biomedische technologie of agrotechnologie. De opleiding industrieel ontwerpen is creatiever van aard en gaat over het ontwerpen van producten die voldoen aan de wensen van de consument en minder over de techniek erachter.

Minder jonge technici, maar dat is logisch

Jonge hoogopgeleiden zijn minder vaak technisch geschoold dan tien jaar geleden, meldde het CBS gisteren. Maar het ging toch juist de goede kant op met de technische opleidingen? Al jaren probeert de overheid meer jongeren voor techniek te laten kiezen. Er is zelfs een speciaal platform voor opgericht: het Platform Bèta Techniek. Nederland staat te springen om technici, is de gedachte. Maar de studiekiezers waren er niet voor te porren. Sinds 1995 kachelde het aandeel eerstejaars in technische opleidingen achteruit van dertien naar negen procent in 2005 en daar veranderde weinig meer aan. Vorig jaar waren het er eindelijk iets meer: tien procent van de eerstejaars in hbo en wetenschappelijk onderwijs volgde een technische opleiding. Dat komt vooral doordat het aandeel vrouwen in de techniek de laatste jaren een beetje toeneemt.

Richtingen in de techniek

  • Bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde & geotechniek
  • Elektrotechniek & informatica
  • Industrieel ontwerp & biomedische technologie
  • Transport, maritieme techniek & Lucht- en ruimtevaarttechniek
  • Overige technische wetenschappen