In een groter studentenhuis maakt men vaak gebruik van een of twee cv-ketels om het huis van warm water en een werkende verwarming te kunnen voorzien. Door de jaren heen kunnen de onderdelen van de cv-ketel versleten raken, waardoor er storingen in de cv-ketel ontstaan. In zo’n geval is het vaak lastig om de cv-ketelstoring zelf op te lossen! Een eerste stap die je zou kunnen zetten is het resetten van de cv-ketel. Op internet vind je van veel cv-ketels een digitale handleiding, waarin stapsgewijs wordt toegelicht hoe de cv-ketel gereset kan worden bij een storing. Mocht het resetten van de cv-ketel geen effect hebben, dan is het raadzaam om contact op te nemen met je huisbaas.

Herstel van de cv-ketel door een loodgieter

Bij beschadigingen aan de cv-ketel is de huisbaas vaak verantwoordelijk voor het herstel hiervan. Je kunt met de huisbaas afspreken dat je als student voor een oplossing zorgt en de kosten vervolgens terugkrijgt via de huisbaas. Maak hierover duidelijke afspraken! Voor het oplossen van problemen met de cv-ketel kun je de hulp van een verwarmingsmonteur inschakelen. Wij spraken een verwarmingsmonteur in Haarlem, die ons meer kon vertellen over de klussen die hij normaliter bij studenten thuis uitvoert. Volgens de loodgieter is het belangrijk om alle onderdelen na te lopen op slijtage en deze waar nodig te vervangen. Zo is het vervangen van de volledige cv-ketel niet direct noodzakelijk.

Met spoed hulp bij een cv-ketelstoring

Wanneer de cv-ketel niet meer lijkt te werken op een koude winteravond wil je niet tot een volgende werkdag moeten wachten. Dit geldt in het bijzonder als het om de vrijdag- of zaterdagavond gaat! Gelukkig bieden veel loodgietersbedrijven een spoedservice aan. Deze spoedservice is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor hulp in het geval van loodgietersproblemen. Houd er rekening mee dat er aan het inschakelen van een spoedloodgieter vaak hogere kosten verbonden zijn.